Stonechase Residential Facility

6607 Stonechase
Houston, TX 77084